2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

CONTENTS  2014   4

Microbiology

page 3Fialkina, S.V., Bondarenko, V.M., Rabaev, I.B., Nikolaeva, I.V., Semenova, D.R.
Frequency of occurrence of ivyC and pliC lysozyme inhibitors genes in clinical klebsiella strains

page 8Chagina, I.A., Borisvoa, O.Yu., Melnikov, V.G., Ivashinnikova, G.A., Pimenova, A.S., Donskikh, E.E., Kafarskaya, L.I., Aleshkin, V.A.
Sensitivity of Corynebacterium diphtheriae strains to antibacterial preparations

Epidemiology

page 13Zhukova, L.I., Rafeenko, G.K., Larin, F.I., Scherbina, L.I., Shut, I.N., Davydova, M.A., Vanyukov, A.A.
Enterovirus non-poliomyelitis infections in Krasnodar region

Vaccinology and Vaccinoproplylaxis

page 18Zaitsev, E.M., Mertsalova, N.U., Britsina, M.V., Ozeretskovskaya, M.N., Bazhanova, I.G., Shinkarev, A.S., Poddubikov, A.V.
Immunogenicity and safety of vaccine preparations based on circulating Bordetella pertussis strains

page 22Mikshis, N.I., Popova, P.Yu., Kudryavtseva, O.M., Semakova, A.P., Novikova, L.V., Kravtsov, A.L., Bugorkova, S.A., Schukovskaya, T.N., Popov, Yu.A., Kutyrev, V.V.
Immunogenicity and safety of a prototype chemical anthrax vaccine in laboratory animal models

Laboratory diagnostics

page 30Mitsura, V.M., Voropaev, E.V., Osipkina, O.V., Zhavoronok, S.V., Tereshkov, D.V., Baranov, O.Yu.
Clinical significance of interleukin-28B and RNAse L gene polymorphism determination in patients with chronic viral hepatitis

page 36Breneva, N.V., Afanasiev, M.V., Sharakshanov, M.B., Ostyak, A.S., Kiseleva, E.Yu., Samsonova, A.P., Petrov, E.M., Viktorova, E.V., Balakhonov, S.V.
MALDI-TOF mass-spectrometric analysis of cell proteins during identification of Leptospira genus members

page 43Bakhtoyarov, G.N., Kiselev, I.S., Zverev, V.V., Faizuloev, E.B.
Evaluation of real-time multiplex PCR effectiveness for group A rotavirus genotyping

Shot Communications

page 49Kusch, N.S., Tsvirkun, O.V., Gerasimova, A.G., Tikhonova, N.T., Mamaeva, T.A.
Epidemiologic control for rubella in pregnant women

page 53Syromyatnikova, S.I., Pantyukhov, V.B., Shatokhina, I.V., Timofeev, M.A., Sizikova, T.E., Borisevich, C.V.
Study of sensitivity of laboratory animals to a causative agent of Argentine hemorrhagic fever

page 57Rykovskaya, O.A., Mazrukho, A.B., Smolikova, L.M., Monakhova, E.V., Chemisova, O.S., Podoinitsyna, O.A., Allenov, A.V., Khomenko, T.V., Zhirov, A.Ya., Sanamyants, E.M., Gaevskaya, N.E., Kudryakova, T.A., Dalikova, R.R., Sagakyants, M.M.
O3:K6 serogroup Vibrio parahaemolyticus the causative agent of food toxic infection outbreaks in Primorsky region of Russian Federation

page 61Sergevnin, V.I., Klyukina, T.V., Klyuchareva, N.M., Volkova, E.O., Kudrayvtseva, L.G.
Sensitivity of nosocomial purulent-septic infection causative agents to disinfection agents and antibiotics

page 65Gapon, M.N., Ternovskaya, L.N., Denisenko, O.V., Zarubinsky, V.Ya.
Indexes of immunity and local protection in humans with intestine dysbacteriosis

page 68Zhukova, L.I., Rafeenko, G.K., Pustovaya, Zh.K., Zaika, L.V., Panova, E.A.
Post-vaccination complications during administration of BCG and BCG-M in children of Krasnodar

page 72Selivanova, E.A., Ignatenko, M.E., Nemtseva, N.V.
Antagonistic activity of novel green microalgae strains

page 76Utkina, T.M., Potekhina, L.P., Kartashova, O.L., Vasilchenko, A.S.
Cycloferon biological activity characteristics

Reviews

page 80Bondarenko, K.R., Bondarenko, V.M.
Bacterial lipopolysaccharides in pathogenesis of gynecological diseases and obstetric complications

page 87Rybalchenko, O.V., Bondarenko, V.M., Orlova, O.G.
Ultrastructure of microbial biofilms during intercellular interactions of bacteria in communities

page 92Noskov, A.N.
Molecular aspects of anthrax pathogenesis

page 101Dyachkova, V.S., Bazhukova, T.A.
Mechanisms of microorganism resistance to β-lactam antibiotics

page 109Kharseeva, G.G., Alieva, A.A.
Adhesion of Corynebacterium diphtheriae: the role of surface structures and formation mechanism


© Copyright "S-Info". All Rights Reserved. Moscow. 1999-2018
jmicrobiol.com