2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

CONTENTS  2011   1

Microbiology

page 3Voronina, O.L., Kunda, M.S., Dmitrenko, Lyubasovskaya, L.A., Kovalishena, O.V., Popov, D.A., Lunin, V.G.
Estimation of species diversity of coagulase-negative staphylococci isolated in hospitals of Russian Federation in 2009 2010

page 8Naboka, Yu.L., Kogan, M.I., Vasilyeva, L.I., Gudima, I.A., Miroshnichenko, E.A., Ibishev, Kh.S.
Bacterial mixed infection in women with chronic recurrent cystitis

page 12Ilyukhin, V.I., Merinova, L.K., Ageeva, N.P., Senina, T.V.
Bacteriocins and bacteriophages of pathogenic Burkholderia

page 19Pyzh, A.E., Nikandrov, V.N.
Contribution of blue-green pigments to hemolytic activity of Pseudomonas aeruginosa cultural fluid

Epidemiology

page 26Yatsyshina, S.B., Minenko, A.N., Voloshina, P.V., Kudryavtseva, A.V., Praded, M.N., Braslavskaya, S.I., Shipulin, G.A., Maleev, V.V., Pokrovsky, V.I.
Molecular characterization of pandemic influenza viruses A/H1N1(sw2009) isolated in Russia in 2009 2010

page 35Romanovskaya, A.A., Ilyicheva, T.N., Durymanov, A.G., Ignashkina, M.B., Sharshov, K.A., Susloparov, I.M., Malkova, E.M., Stavsky, E.A., Shestopalov, A.M., Smirnov, V.T., Zhukova, N.N., Pavlova, I.I., Nekhryuk, T.Yu., Panamareva, T.P., Drozdov, I.G.
Pandemic influenza virus A (H1N1) in Amur region in autumn 2009

page 40Kabanov, A.S., Kosogova, T.A., Shishkina, L.N., Teplyakova, T.V., Skarnovich, M.O., Mazurkova, N.A., Puchkova, L.I., Malkova, E.M., Stavsky, E.A., Drozdov, I.G.
Study of antiviral activity of extracts obtained from basidial fungi against influenza viruses of different subtypes in experiments in vitro and in vivo

Vaccinology and Vaccinoproplylaxis

page 44Mikshis, N.I., Popova, P.Yu., Kudryavtseva, O.M., Goncharova, A.Yu., Popov, Yu.A., Kytyrev, V.V.
Immunogenicity of protective antigen extracted from asporogenic recombinant strain Bacillus anthracis

page 49Egorova, N.B., Kurbatova, E.A., Akhmatova, N.K., Semenova, I.B.
Protective activity of Immunovac-VP-4 vaccine against avian influenza virus H5N2 administered by different methods

page 54Merkulov, V.A., Plekhanova, T.M., Zverev, A.Yu., Karpov, V.L., Evgenyev, M.B., Kadykova, O.N., Gordeev, E.V., Petrov, A.A., Kovtun, A.L., Makhlai, A.A., Mironov, A.N.
Production of 70 kDa recombinant human heat shock protein in baculovirus expression system and assessment of its antiviral activity

page 61Nagieva, F.G., Nikulina, V.G., Barkova, E.P., Zubkov, A.V., Kuz"mina, N.S., Desyatskova, R.G., Tkachenko, A.V., Yunasova, T.N.
Monoclonal antibodies to rubella virus glycoprotein E1

page 67Valysheva, I.V., Sycheva, M.V., Suleeva, L.F., Kartashova, O.L., Valyshev, A.V.
Features of microbiocenosis of the large intestine in dysbiotic disorders

Shot Communications

page 71Makarova, M.A., Kaftyreva, L.A., Grigoryeva, N.S., Kicha, E.V., Lipatova, L.A.
Virulence markers of Escherichia coli O1 strains

page 74Demidova, G.V., Zyuzina, V.P., Sokolova, E.P., Borodina, T.N., Bespalova, I.A., Pasyukova, N.I., Tynyanova, V.I.
Toxicity of Yersinia pestis EV76 lipopolysaccharides for mice sensitized by D-galactosamine

page 76Zaitsev, E.M., Mertsalova, N.U., Shinkarev, A.S., Mazurova, I.K., Zakharova, N.S.
Production of pertussis toxin by Bordetella pertussis strains isolated from patients with whooping cough

page 79Shapovalov, K.G., Belokrinitskaya, T.E., Burdinskaya, Zh.S., Malyarchikov, A.V.
Immunological and bacteriological monitoring of patients with pneumonia and influenza A/H1N1 infection

page 83Shishkina, L.N., Skarnovich, M.O., Kabanov, A.S., Sergeev, A.A., Tarasov, S.A., Sergeeva, S.A., Epshtein, O.I., Malkova, E.M., Stavsky, E.A., Drozdov, I.G.
Study of efficacy of anaferon pediatric in mice infected by pandemic influenza virus A(H1N1/09)v

page 86Mazurkova, N.A., Troshkova, G.P., Shishkina, L.N., Stavsky, E.A., Drozdov, I.G.
Development of new nutrient medium for MDCK and Vero cells based on soy hydrolysate obtained using bromeline and assessment of growth characteristics of influenza virus vaccine strains cultivated on them

page 90Khamaganova, I.V., Akhmedov, Kh.B., Tarabrina, N.P., Khromova, S.S., Mezentseva, M.V., Kovalchuk, L.V., Gankovskaya, L.V., Degtyareva, L.A.
Effect of combined therapy using complex of natural cytokines and antimicrobial peptides in urogenital infections caused by Chlamydia and Mycoplasma

Problem-Solving Papers and Reviews

page 93Koval"chuk, L.V., Khoreva, M.V., Nikonova, A.S.
Recognition receptors of innate immunity (NLR, RLR, and CLR)

page 101Mayansky, A.N., Chebotar, I.V.
Staphylococcal biofilms: structure, regulation, rejection

page 108Khovaev, A.A., Nesterenko, L.N., Naroditsky, B.S.
Metods of identification and assessment of safety of genetically modified microorganisms in manufacture food production


© Copyright "S-Info". All Rights Reserved. Moscow. 1999-2018
jmicrobiol.com