2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

CONTENTS  2008   2

Epidemiology of legionellosis

page 5Onishchenko, G.G., Pokrovsky, V.I., Tartakovskii, I.S., Maleev, V.V., Lazikova, G.F., Chistyakova, G.G., Demina, Yu.V., Karpova, T.I.
Modern views on the epidemiology of legionellosis: operations procedure during epidemic outbreaks and preventive monitoring

page 10Onishchenko, G.G., Tartakovskii, I.S., Lazikova, G.F., Demina, Yu.V., Romanenko, V.V., Smirnova, S.S.
Epidemiologic examination of focuses of community-acquired pneumonia caused by Legionella

page 13Karpova, T.I., Dronina, Yu.E., Tartakovskii, I.S., Romanova, Yu.M., Ginzburg, A.L.
Legionella natural biofilms and their role in epidemiology of the infection: methods of study and modelling

Laboratory diagnostics of legionellosis

page 16Tartakovskii, I.S., Ginzburg, A.L., Lazikova, G.F., Chistyakova, G.G., Demina, Yu.V., Karpova, T.I., Dronina, Yu.E., Titova, I.V., Yatsyshina, S.B., Shipulin, G.A., Romanenko, V.V., Omon, E.P., Durasova, A.L.
Standards for laboratory diagnostics of legionellosis and their application during epidemic outbreak of pneumonia in town Verkhnyaya Pyshma

page 20Voronina, O.L., Lunin, V.G.
Molecular genetic typing of Legionella pneumophila serogroup 1 isolated in town Verkhnyaya Pyshma using international standards

page 23Yatsyshina, S.B., Astakhova, T.S., Romanenko, V.V., Platonov, A.E., Zhukova, Yu.V., Braslavskaya, S.I., Tartakovskii, I.S., Shipulin, G.A.
Application of molecular genetic methods during Legionnaires" disease outbreak in town Verkhnyaya Pyshma

page 29Yatsyshina, S.B., Portenko, S.A., Astakhova, T.S., Osina, N.A., Rachina, S.A., Garanina, S.B., Zhukova, Yu.V., Shishova, A.V., Kondratyeva, T.Yu., Chervyakova, N.S., Valova, T.V., Ivanchik, N.V., Krechikova, O.I., Durasova, A.L., Kulichenko, A.N., Romanen
Development and use of the assay for Legionella pneumophila detection based on fluorescent real-time/endpoint polymerase-chain reaction

page 37Dyatlov, I.A., Shemyakin, I.G., Bannov, V.A., Vetchinin, S.S., Khramov, M.V.
Genetic and immunochemical study of Legionella strains isolated in Sverdlovsk region

page 44Nikonov, B.I., Romanenko, V.V., Zhukova, Yu.V., Durasova, A.L., Astakhova, T.S., Garanina, S.B.
PCR-diagnostics in investigation of Legionnaires disease outbreak

page 46Karbyshev, G.L., Terentyev, A.N., Verkina, L.M., Simonova, I.R., Kochetkova, A.P., Narkevich, A.N., Lysova, L.K., Larionova, L.V.
Serologic diagnostics of Legionella infection

page 51Mikhailova, D.O., Bobyleva, Z.D., Bazarny, V.V., Amon, E.P., Beikin, Ya.B., Besedina, L.G., Melnikova, O.V., Shilova, V.P., Rozanova, S.M., Perevalova, E.Yu.
Diagnostic role of different immunologic methods for laboratory diagnostics of legionellosis

page 54Romanenko, V.V., Durasova, A.L., Oleneva, E.A., Zhukova, Yu.V., Motus, T.M.
Laboratory diagnostics in community-acquired pneumonia outbreak investigation in town Verkhnyaya Pyshma

page 56Boronina, L.G., Mikhailova, D.O., Blinova, S.M., Kukushkina, M.P., Lavrinenko, E.V., Ustyugova, S.S., Markina, O.A., Zhapakova, A.V., Bubnova, E.M., Loginova, I.M.
Experience of microbiologic diagnostics of acute pneumonia cases arose in town Verkhnyaya Pyshma in JulyAugust 2007

page 62Domotenko, L.V., Morozova, T.P., Sapogova, A.V., Eruslanov, B.V., Khramov, M.V.
Legionelbacagar: opportunities and prospects

Antiepidemic and preventive measures

page 67Nikonov, B.I., Romanenko, V.V., Yurovskikh, A.I., Patlusova, V.V., Skryabina, S.V.
Epidemiologic situation on pneumonia incidence in population of Sverdlovsk region in 2006 2007 and goals for improving of system for epidemiologic surveillance

page 69Nikonov, B.I., Romanenko, V.V., Yurovskikh, A.I., Skryabina, S.V., Semenova, L.V., Struin, N.L., Smirnova, S.S., Perminova, S.A., Patlusova, V.V., Osipova, S.N., Krymova, L.V.
Epidemiologic situation and measures for prevention of infectious diseases in Sverdlovsk region in 2006 2007

page 73Malozemova, T.Yu., Terentyeva, L.N.
Long-term surveillance for epidemiologic situation on community-acquired pneumonia in town Verkhnyaya Pyshma

page 74Belov, E.A., Terentyeva, L.N., Malozemova, T.Yu.
Organization of infectious disease prevention in town Verkhnyaya Pyshma

page 77Onishchenko, G.G., Lazikova, G.F., Chistyakova, G.G., Demina, Yu.V., Nikonov, B.I., Romanenko, V.V., Smirnova, S.S., Terentyeva, L.N., Malozemova, T.Yu., Irizhepova, O.V., Gavrilova, N.A., Avvakumova, N.P., Shitoeva, E.V.
Epidemiologic versions in investigation of Legionnaires" disease outbreak in town Verkhnyaya Pyshma

page 82Onishchenko, G.G., Lazikova, G.F., Chistyakova, G.G., Demina, Yu.V., Nikonov, B.I., Romanenko, V.V., Smirnova, S.S., Terentyeva, L.N., Malozemova, T.Yu., Irizhepova, O.V., Gavrilova, N.A., N.P.Avvakumova, Shitoeva, E.V.
Epidemiologic characteristic of Legionnaires" disease outbreak in town Verkhnyaya Pyshma

page 85Nikonov, B.I., Gurvich, V.B., Smirnova, S.S., Romanenko, V.V., Romanov, S.V.
Organizational support of investigation of Legionnaires" disease outbreak in town Verkhnyaya Pyshma

page 89Onishchenko, G.G., Chistyakova, G.G., Lazikova, G.F., Nikonov, B.I., Romanov, S.V., Romanenko, V.V., Berezhnitsky, O.O.
The forces and expedients of institutions of Federal Service for Surveillance for Protection of Consumers Rights and Human Welfare in Sverdlovsk region in elemination of focus of Legionnaires" disease

page 91Kozharskaya, G.V., Ponomarenko, N.Yu., Mikhailova, D.O., Romanenko, V.V., Yurovskikh, A.I., Smirnova, S.S., Semenova, L.V., Bubnova, E.M.
Organization of preventive and antiepidemic measures in conditions of massive outbreak of Legionnaires" disease in population of town Verkhnyaya Pyshma. Epidemiologist"s work experience in ensuring biosafety

page 95Syrochkina, M.A., Sklyar, M.S., Romanenko, V.V., Smirnova, S.S., Mikhailova, D.O., Bubnova, E.M., Fefilov, V.V., Tatareva, S.V., Chadova, E.A., Bobyleva, Z.D., Amon, E.P., Beikin, Ya.B., Besedina, L.G., Melnikova, O.V., Shilova, V.P., Rozanova, S.M., Pere
Experience of information sharing between local healthcare management and regional Administration of Federal Service for Surveillance for Protection of Consumers Rights and Human Welfare in Sverdlovsk region during outbreak of Legionnaires disease in tow

page 97Kozharskaya, G.V., Ponomarenko, N.Yu., Mikhailova, D.O., Romanenko, V.V., Yurovskikh, A.I., Smirnova, S.S., Bubnova, E.M., Shadrina, A.N., Ushkova, N.G.
Organization of work with nursing staff in Central City Hospital of Verkhnyaya Pyshma town during mass hospitalization of patients with pneumonia caused by Legionella

page 100Nikonov, B.I., Gurvich, V.B., Malykh, O.L., Voronin, S.A., Kochneva, N.I., Belov, E.A., Terentyeva, L.N., Konyukhova, E.A., Malozemova, T.Yu.
Sanitary-epidemiological situation in town Verkhnyaya Pyshma in 2006

page 103Bashkirtseva, T.Yu., Mikhalova, D.O., Kortashov, V.M., Aleschenkova, N.N., Bubnova, E.M., Aksentyeva, M.N.
Roentgenological picture of pneumonia caused by Legionella: on the materials of outbreak in town Verkhnyaya Pyshma

page 105Belikov, E.S., Trifonova, A.G., Kotsurak, L.M., Belikov, I.E., Mikhailova, D.O.
Pathologic anatomy of pneumonia caused by Legionella: on the materials of outbreak in town Verkhnyaya Pyshma

page 107Mikhailova, D.O., Sklyar, M.S., Nikonov, B.I., Romanenko, V.V., Smirnova, S.S., Bobyleva, Z.D., Leshchenko, I.V., Samborsky, E.V., Turkov, S.B., Klimusheva, N.F., Boyarsky, S.N., Popov, V.P., Baranova, S.V., Amon, E.P., Kozharskaya, G.V., Syrochkina, M.A.
Organization of medical care of patients with pneumonia caused by Legionella during outbreak in Sverdlovsk region

page 111Popov, V.P., Sklyar, M.S., Nikonov, B.I., Mikhailova, D.O., Romanenko, V.V., Smirnova, S.S., Rogozhina, L.P., Baranova, S.V., Semina, O.G., Kolesnikov, I.O., Bubnova, E.M., Aksentyeva, M.N., Semenova, N.M., Tatareva, S.V., Syrochkina, M.A., Kharlamova, N.
Work with public in foci of infection during outbreaks of pneumonia caused by Legionella in town Verkhnyaya Pyshma in JulyAugust 2007

page 113Onishchenko, G.G., Nikonov, B.I., Gurvich, V.B., Akramov, R.L., Vlasov, I.A., Belov, E.A., Shatilo, S.V., Mustafina, N.V., Kaletnik, V.P.
Experience of organization of flushing and disinfection of centralized system of hot water supply in town Verkhnyaya Pyshma after its colonization by Legionella

page 117Dronina, Yu.E., Panteleeva, L.G., Karpova, T.I., Shustrova, N.M., Romanova, Yu.M., Tartakovskii, I.S., Shandala, M.G., Ginzburg, A.L.
Assessment of bactericidal activity of disinfectants against Legionella on the biofilm model

page 120Gerasimov, V.N., Golov, E.A., Khramov, M.V., Dyatlov, I.A.
Disinfectants and main sanitary and preventive measures for protection of ventilation and air-conditioning systems from Legionella contamination


© Copyright "S-Info". All Rights Reserved. Moscow. 1999-2018
jmicrobiol.com